• L’empresa responsable de les esteses ha utilitzat aïlladors rígids per tal d’evitar el contacte de les aus amb els cables i els suports metàl·lics

El consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha constatat la rectificació de tres dels suports d’una estesa elèctrica on fa uns mesos va morir electrocutada una àguila calçada (Hieraaetus pennatus).

Les tres postes rectificats amb aïllant rígid es troben al terme municipal d’Almassora, molt a prop de l’alter de la Rabosa. El passat mes de desembre de 2021 membres del Grup d’Estudi i Protecció de les Rapinyaires-Ecologistes en Acció (GER-EA) va localitzar una nova rapinyaire electrocutada davall d’una torre elèctrica de mitja tensió, a pocs metres del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. Aquesta espècie està inclosa en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial. Aquest grup ecologista va denunciar els fets a la Conselleria de Transició Ecològica perquè ràpidament s’establira el protocol que obliga a l’empresa responsable d’aquestes elèctriques a dur a terme la rectificació. El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en el Llibre blanc de les electrocucions a Espanya, xifra en unes 33.000 morts d’aus a l’any, una xifra esgarrifosa que la Societat Espanyola d’Ornitologia, SEO-Birdlife assegura que és molt més elevada. De fet, el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és un espai fluvial freqüentat per nombroses aus rapinyaires com les àguiles calçades, els aligots (Buteo buteo) i les àguiles pescadores (Pandion haliaetus) d’entre altres espècies, susceptibles de morir electrocutades en els pals de la llum que falten per rectificar.


Correcció dels suports elèctrics


La legislació actual obliga a les empreses elèctriques i als particulars a rectificar tots els suports elèctrics perillosos o molt perillosos, principalment en espais protegits. Per exemple la Directiva d’Aus, la Llei de Biodiversitat, la Llei de Responsabilitat Ambiental i principalment el RD del 29 d’agost de 2008 o la resolució del 15 d’octubre de 2010 sobre la protecció de l’avifauna davant les esteses elèctriques i les col·lisions.