Llocs d´interes

Al tram final del riu, entre la població d’Almassora i la desembocadura al mar, el curs fluvial adquireix una notable importància ecològica per la formació de llacunes poc profundes, molt riques en biodiversitat, que caracteritzen les zones humides litorals.

Morfològicament, es tracta d’un xicotet delta fluvial, de tres braços i dos alters entre ells, que és conegut com les Goles. L’eixida al mar està tancada per una platja de graves,  que només es veu interrompuda quan els temporals de mar o les avingudes del riu trenquen la barra litoral, molt de tant en tant.

La presència més o menys permanant d’aigua condiciona l’existència de les comunitats vegetals, que s’adapten a les diferents condicions ambientals. A les zones de llacunes abunda la vegetació aquàtica i subaquàtica, juntament amb espècies i comunitats més típiques de les riberes i llits fluvials. Aquestes últimes, a mesura que s’acosten a la costa, es converteixen en  jonqueres i prats humits i en comunitats psammòfiles.

Quant a la fauna, aquesta zona humida presenta una elevada diversitat d’espècies, algunes de gran interés per a la conservació. Especialment abundants i variades són les comunitats d’aus: s’hi poden trobar anàtids, ardeids, làrids, limícoles i passeriformes palustres, presents en els diversos ambients. Aquests valors justifiquen que l’espai natural estiga inclós a la Xarxa europea Natura 2000, protegit com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció d’Aus) i LIC (Lloc d’Interés Comunitari) i també catalogat com a Zona Humida.

Accessos.

L’accés principal al delta és per la zona urbana de la platja d’Almassora (passeig Vora  Riu). Des d’allí naix un itinerari senyalitzat (sender local SLV-26) que creua els alters i porta fins a la Gola Fonda, per la variant curta, i fins a la Gola Sud per l’itinerari més llarg, que és on l’aigua del riu desemboca a la mar.

Àrees recreatives

Dins de l’àmbit del paisatge protegit hi ha diverses zones recreatives, condicionades amb el mobiliari adequat i dotades dels serveis de manteniment i recollida de fems.

  • Àrea recreativa de les llacunes:

S’hi troba dins del llit del riu, junt a les llacunes artificials, a l’alçada del Caminàs de st. Antoni. L’accés pot ser pel caminàs o pel costat de la depuradora d’Almassora (dins del Paisatge Protegit està prohibida la circulació de vehicles a motor). Està equipada amb taules, papereres i senyalització informativa dels recursos que ofereix el Paisatge Protegit.

  • Àrea recreativa de Carnissers:

Situada al marge dret del riu en terme de Borriana, junt al Camí Carnissers. Hi ha una zona habilitada d’aparcament per a vehicles, a més de taules, papereres i pannells informatius. A 200 metres aigües avall hi ha un observatori d’aus.

  • Àrea recreativa del Termet:

En la zona interior del paisatge protegit, el paratge del Termet de Vila-real envolta l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia. A banda de taules, hi ha també jocs infantils, el Molí l’ermita, el Museu Etnològic i de la Ceràmica, etc. Disposa d’un aparcament ample per a cotxes i autobusos, aparcament de bicicletes i també una base de préstec de bicicletes publiques. 

  • Àrea recreativa de les Reballadores:

Està situada junt a la finca del Milionari i l’antic assut de Borriana, que es coneix com les Reballadores. S’accedeix pel c/Boqueres. Està equipada amb taules, papereres i una torre mirador.

  • Àrea recreativa de l’assut comunitari:

Està situada a l’entorn de l’ermita de sta. Quitèria d’Almassora, junt al camí que li dóna accés i prop de l’assut comunitari de Castelló i almassora. Està equipada amb taules i papereres, sota l’ombra dels pins. Des d’allí una pista de terra baixa a la ribera del riu. La tranquilitat del lloc convida a passejar la ribera, contemplar i passar sota el pont medieval i acabar remuntant per unes escales de pedra fins l’ermita.

Observació d´aus

La morfologia de la desembocadura del Millars afavoreix molt l’observació d’aus (espai lineal, bona accessibilitat lateral…). Amés, també hi ha elements d’infrastructura que ho faciliten.

Les llacunes artificials.

Entre 2007 i 2009 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient van desenvolupar un projecte de millora de l’ús públic de la zona humida de la desembocadura del Millars. Entre d’altres actuacions, es van senyalitzar diferents itineraris, es van instal·lar observatoris d’aus i zones recreatives i, com a acció destacada, es van construir 3 llacunes artificials.

Les llacunes s’abasteixen per gravetat d’aigua de la depuradora, tenen diferent profunditat i 2 d’elles tenen illes interiors, per tal d’augmentar la diversitat d’hàbitats. Junt a elles, hi ha una torre mirador des d’on es poden observar les aus amb ulleres de llarga vista o gaudir d’una bona panorámica del llit del riu.

Observatoris d’aus.

Des de les llacunes, un itinerari senyalitzat ens porta en uns minuts fins a un observatori que ens permet guaitar dins del llit del riu. Al marge contrari, hi ha un altre observatori igual situat aigües avall de l’àrea recreativa  situada prop del Camí Carnissers.

Rutes interessants

El paisatge protegit es localitza al centre de la Plana, una comarca d’elevada activitat socioeconòmica i amb els nuclis de població més grans de la província. Per aquests motius el territori està solcat per nombroses vies de comunicació.
En l’àmbit protegit existeix una xarxa de camins formada majoritàriament per accessos a parcel·les agrícoles, però també per camins interiors o que creuen la llera. En algunes zones també existeixen sendes de reduïdes dimensions. Guia sender de les Goles

Aquí presentem les principals rutes d’ús públic: