• En aquesta ocasió es tracta de runes procedents d’una reforma particular, pneumàtics gastats i pots buits de pintura

El servei de Guarderia Rural del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha trobat tres nous abocaments il·legals dins del paratge fluvial formats per runes d’obra d’alguna vivenda particular, sis pneumàtics de cotxe gastats i pots buits de pintura amb fustes trencades.

Els residus han sigut abandonats en diversos indrets del paisatge protegit. Les deixalles han aparegut amuntegades, algunes en llocs ben visibles com l’abocament de runes d’obra i altres en llocs més bé amagats com és el cas dels pneumàtics i els pots buits de pintura i silicones . El servei de Guarderia rural del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars ha alçat acta dels tres nous abocaments il·legals. Aquesta infracció, considerada molt greu per abocament en espai protegit, podria costar una multa molt elevada a la persona o persones responsables. En els darrers anys la quantitat d’abocaments a la desembocadura del riu Millars han disminuït considerablement però encara hi ha particulars o empreses que s’atreveixen a llançar els desperdicis, alguns potencialment contaminants com els pneumàtics o els pots de pintura i silicona, en un espai preservat que arreplega les figures de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars declarat per la Generalitat Valenciana l’any 2005, Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), Zona Humida Protegida i Lloc d’Interès Comunitari (LIC) inclòs a la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. 


Els enderrocs i les deixalles als ecoparcs per evitar fortes sancions econòmiques

El Consorci gestos del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars recorda que tots els abocaments il·legals fets al paratge fluvial són perseguits i denunciats, tant per la guarderia rural, com pel Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil o per les policies locals dels tres ajuntaments responsables com són Borriana, Almassora i Vila-real. Els infractors s’enfronten a elevades multes econòmiques per abocar il·legalment qualsevol residu o enderrocs a una zona protegida com és el tram baix del riu Millars. El Consorci riu Millars recorda que a les tres poblacions implicades en la conservació de l’espai fluvial com són Almassora, Borriana, Vila-real o en qualsevol altra ciutat ubicada a prop de l’espai protegit, existeixen ecoparcs on es poden dipositar enderrocs i altre tipus de deixalles de forma totalment gratuïta, així com també hi ha serveis municipals de recollida de voluminosos.