• La Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha prohibit aquesta activitat recreativa en el tram comprés entre el pont de la via del ferrocarril fins a la mar

La guarderia rural del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana està realitzant una campanya informativa entre els pescadors continentals que s’acosten a la zona fluvial per a practicar aquesta activitat recreativa. Els guardes estan repartint uns fullets informatius on s’especifica la nova normativa que regula la pesca recreativa en el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. En aquest fullet s’informa sobre els quatre trams ben diferenciats on la pesca està prohibida o controlada. El primer tram catalogat davall el règim de no pescable amb un vedat de pesca (VP) s’estableix des del peu de la presa de l’embassament de Sitjar fins al Pantanet de Santa Quitèria. La segona secció comprén des del pantanet de Santa Quitèria fins a l’assut d’Almassora-Castelló. Ací s’ha declarat una zona de pesca controlada (ZPC), ja que hi ha un acotat vigent. La tercera secció assenyalada per la Conselleria va des de l’assut d’Almassora-Castelló fins al pont de la via del ferrocarril on s’ha establert un règim d’esbarjo i un aprofitament piscícola de zona de pesca lliure (ZPL). Finalment el quart tram desglossat per la Generalitat Valenciana comença al pont de la via del ferrocarril (entrada en la zona humida catalogada número 17 Desembocadura del Millars) i acaba a la desembocadura a la mar, al final de la zona humida. Ací el règim és no pescable amb un vedat de pesca (VP). Recordem que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana ha canviat la normativa que regula la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana. Amb la Resolució del 30 d’octubre de 2020 que modifica l’Ordre del 31 d’octubre de 2016 fixa noves normes generals.

Fullets informatius per als pescadors

A hores d’ara l’objectiu més important per al Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és notificar tots els pescadors que accedeixen a la zona protegida fluvial d’aquest canvi de normativa que regula la pesca i que va entrar en vigor el passat 6 de novembre de 2020. Per aquest motiu els agents de la guarderia rural del Consorci riu Millars estan realitzant aquesta campanya informativa que pretén avisar els pescadors d’aquest canvi important en la normativa. Per aquest motiu se’ls està entregant aquest fullet informatiu que detalla el canvi en la normativa que regula la pesca recreativa en el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. De moment la guarderia rural ha avisat una trentena de pescadors continentals, la majoria dels quals desconeixia aquesta nova normativa.