Des del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars no podem més que agrair a la Comunitat de Regants de Vila-real el recorregut guiat per l’assut i la casa de l’assuter. Així tots els asistents a les Jornades del Paisatge Protegit van compendre millor com l’aigua del Millars ha donat vida al reg de Vila-real i, per extensió, a la comarca de La Plana.