IV Concurs fotogràfic. Te espero. Foto David Molina Ferrer