IV Concurs Fotogràfic. Me voy. Foto David Molina Ferrer