IV Concurs Fotogràfic. La llanda. Foto Alberto Navarro Cantavella