IV Concurs Fotogràfic. El Millars i la Via Lactea. Foto: Jaume Bodí Comins