IV Concurs Fotogràfic. Desviat entre el cel. Foto: Ramón Gari Rodríguez