• Els treballs han permés restablir el fons perdut per l’augment de la sedimentació i la gradual colmatació

El consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha completat la primera fase dels treballs de recuperació de la Gola Nord. Les obres realitzades per una excavadora hidràulica han permés restablir el fons perdut per l’increment dels sediments, la progressiva colmatació i la invasió de la vegetació. Les maniobres de la maquinària pesant no han resultat senzills, ja que el terreny en molts llocs presentava inestabilitat i enfonsament. La Gola Nord ha seguit al llarg dels anys un procés de pèrdua constant de superfície de làmina d’aigua a causa de l’augment de la sedimentació i progressiu rebliment de l’espai. En l’actualitat aquesta llacuna ubicada en l’extrem nord de la desembocadura, al costat del passeig Vora Riu d’Almassora ja llueix una làmina d’aigua lliure i es pot apreciar la seua fesonomia i bellesa natural.

  • Recuperar la qualitat ambiental i la biodiversitat de la Gola Nord


L’objectiu principal d’aquesta primera fase de l’actuació ha sigut fer valdre aquesta llacuna històrica del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars per dotar-la de la seua biodiversitat perduda amb el descobriment de la làmina d’aigua lliure. S’ha eliminat el canyar per mitjà de maquinària especial i s’ha revertit el procés de rebliment de la desembocadura. La segona fase de les obres es reprendran després de les vacances de Nadal i consistiran a eliminar manualment un 10% la vegetació existent en el perímetre de les dues llacunes per tal d’unir-les i ampliar la superfície de les làmines d’aigua obertes. També es llevaran els plomalls (Cortaderia selloana) existents en la zona seca de la desembocadura, es retiraran els exemplars de tortugues exòtiques que es puguen capturar durant els treballs. Després de tallar les canyes invasores es cobrirà el terreny amb geotèxtil, una tela permeable i flexible, per a plantar posteriorment espècies típiques dels aiguamolls com són el xop blanc (Populus alba), la sarga (Salix eleagnos), el salze blanc (Salix alba), el tamariu (Tamarix sp.), el segamans (Cladium mariscus), la salicària (Lithrum salicaria) i el lliri groc (Iris pseudacorus) entre altres espècies vegetals. La fase final de la recuperació de la Gola Nord consistirà a promoure l’ús públic compatible amb la conservació dels valors naturals; es recuperarà el valor paisatgístic amb l’obertura del camp visual des del passeig, s’instal·larà una passarel·la que permeta obrir una nova perspectiva de la desembocadura als visitants i s’instal·larà una tarima de fusta per a crear un sender accessible a les dues vessants de la Gola Nord.