La quarta llacuna del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars continua amb el seu procés de naturalització

La quarta llacuna del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars continua amb el seu procés de naturalització

La nova zona humida artificial de 1200 metres quadrats ubicada a la vora de l’àrea recreativa de Carnissers, comença a atraure a les primeres aus

Leer más: La quarta llacuna del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars continua amb el seu procés de naturalització

L’última llacuna artificial del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, gestionat pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha complit 1 any de vida des de la seua construcció. La nova zona humida de 1200 metres quadrats s’ubica en el marge dret del Millars, a pocs metres de l’àrea recreativa del camí Carnissers del terme de Borriana. El projecte té com a objectiu la naturalització de l’espai perquè puga ser usat per diverses espècies d’aus limícoles i aquàtiques una vegada es complete el procés de naturalització. En una segona fase es procurarà adaptar la zona per a l’observació d’aus d’una forma senzilla. El Servei de Guarderia Rural del Consorci riu Millars ja ha pogut constatar la presència de diverses espècies de fauna en la llacuna com és el martinet comú (Ardeola ralloides) o l’esplugabous (Bubulcus ibis) a més d’alguna rabosa que aprofita la llacuna per a beure.

  • La naturalització de la llacuna

La previsió que fan els tècnics del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és que hauran de passar diversos anys perquè la llacuna estiga envoltada de vegetació i puga permetre l’establiment de les potencials espècies aquàtiques. Fa uns mesos es van plantar diverses espècies al voltant de la llacuna com són àlbers blancs (Populus alba), gatells (Salix atrocinerea), sàlics (Salix purpurea) i tamarius africans (Tamarix africana) amb l’objectiu d’accelerar el procés de naturalització de la quarta llacuna. La finalitat és assolir un nou ecosistema de zona humida que compta amb una làmina d’aigua d’entre 40 i 50 centímetres i permeta la nidificació i observació d’aus com els anàtids, les limícoles i altres espècies i així reduir la pressió humana de la zona de les Goles.