• La fisonomia del Paisatge Protegit de la Desembocadura va començar a canviar a partir de la borrasca «Filomena» amb els aportaments irregulars del riu i els temporals de llevant

El Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars gestionat pels Ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha experimentat un canvi important en la fisonomia del tram baix com és la formació d’una magnífica llacuna costanera entre la Gola Sud i la mar Mediterrània. Aquesta albufereta està separada de la mar per una llengua de cudols però alhora en comunicació amb la Mediterrània per un estret pas. Fa tan sols unes poques setmanes el Millars desguassava a la Mediterrània quasi en línia recta des de la Gola Sud, però durant els últims dies les aigües del riu han anat llaurant un nou camí en direcció nord. L’obertura d’aquesta espectacular llacuna costanera ha sigut possible gràcies a l’espenta de les aigües del riu Millars que de forma intermitent han arribat a la mar durant els últims mesos, però també per la força de la mar i els temporals de llevant que han anat tancant l’anterior eixida. A hores d’ara es pot apreciar com la desembocadura del riu Millars s’ha desplaçat cap al litoral nord i ha format una enorme llacuna interior. El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars recorda que està prohibit pescar en aquesta albufera, ja que forma part de la mateixa desembocadura del riu cap a la mar.

De «Glòria» a «Filomena»

La fisonomia del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars ha patit un canvi espectacular en els darrers 12 mesos. Fa poc més d’un any, a finals del mes de febrer de 2020, el temporal «Glòria» va provocar diversos canvis dràstics en el paisatge de la desembocadura al costat de la mar. Els més evidents i importants van ser la creació de dues illes formades per pedres i grans cudols ubicades davant de la Gola Nord i la Gola Fonda, en el marge esquerre de la desembocadura del riu Millars. Una altra modificació substancial va ser la formació d’un tram nou de platja amb enormes cudols. Aquesta nova creació, d’uns 200 metres de llarg per vora 30 metres d’ample es va situar davant de la gola fonda. La borrasca «Glòria» en la zona de la desembocadura del Millars localitzada justament davant de l’eixida de la gola nord, va provocar que la mar amuntonara grans quantitats d’arena mesclades amb pedres. Fins i tot la força de les ones va provocar que l’eixida de la gola quedara taponada. Ara han sigut els efectes de l’última borrasca i els últims temporals de llevant els nous responsables de tornar a canviar l’aspecte de la desembocadura del riu Millars amb la creació d’una bonica llacuna interior o albufereta.