– Durant l’any que acaba també s’ha complit el desé aniversari de la guarderia rural, un servei fonamental que es va crear per a vetlar per la protecció de l’espai fluvial

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana finalitza l’any amb l’assoliment de gran part dels objectius marcats com a prioritaris durant tot aquest 2019 que està a punt d’acabar. Els principals temes que han preocupat i ocupat el Consorci gestor com són el control de la fauna i la flora exòtica, la lluita contra els abocaments il·legals, el manteniment del cabal ecològic, acabar amb els incendis forestals provocats a la zona de les Revalladores, disminuir els casos de pesca i caça furtiva i procurar la conservació de les espècies més emblemàtiques s’han aconseguit amb èxit en la majoria dels casos. Per exemple durant el 2019 el Consorci riu Millars va reprendre el control dels visons americans (Neovison vison) presents al Paisatge Protegit de la Desembocadura riu Millars. El projecte de seguiment i control d’aquesta espècie de mustèlid al·lòcton present en bona part del riu Millars es va iniciar setembre de 2018. Es tracta d’un projecte subvencionat per la Unió Europea a través del Life Lutreola en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient. Precisament el passat mes de maig de 2019 la guarderia rural del Consorci riu Millars va capturar el primer visó americà, riu amunt de l’assut dels Matxos. El mustèlid va ser retirat pels agents mediambientals de la Conselleria de Medi Ambient, responsables del maneig de la fauna exòtica capturada. També es va confirmar la presència de clòtxina zebrada (Dreissena polymorpha) enfront de la presa de l’assut comunitari d’Almassora i al pantanet de SantaQuitèria. No és la primera vegada que va aparéixer. Fa uns 7 anys es van trobar exemplars a les parets de l’embassament de santa Quitèria després d’una baixada pronunciada del seu cabal. La clòtxina zebrada és un mol·lusc bivalve que viu tant en aigües dolces com salobres. Es tracta d’una espècie invasora i molt danyosa originària de països de l’Àsia Central que s’ha aclimatat a viure perfectament als rius i embassaments mediterranis. La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) hi ha inclòs la clòtxina zebrada entre les 100 espècies exòtiques més danyoses del món. L’any 2001 va aparéixer per primera vegada a Espanya. La retirada de la flora exòtica també ha sigut una de les principals ocupacions del Consorci gestor. Així per exemple el servei de manteniment va llevar una vintena de iuques (Yucca sp.) que creixien en la ruta coneguda com a Camí de l’Aigua. Aquestes plantes exòtiques, molt utilitzades en jardineria i originàries de paratges càlids i desèrtics tant de sud-Amèrica, Centreamèrica com d’Amèrica del Nord i les illes del mar Carib, creixien lliurement en el Paisatge Protegit de la Desembocadura. Les plantes s’havien aclimatat en un espai concret a la vora de l’anomenat camí de l’aigua, en el terme de Vila-real, concretament entre el molí del Terraet i l’assut comunitari d’Almassora. Un altre dels objectius de la brigada de manteniment ha sigut l’erradicació de tots els ailants (Ailanthus altissima) del tram baix. Aquests arbres originaris de la Xina i introduïts a Espanya amb finalitats ornamentals estan dispersant-se de manera descontrolada pel llit fluvial. Una altra planta exòtica a la qual s’ha fet front ha sigut a la cortadèria (Cortaderia selloana). Aquestes plantes exòtiques de plomalls blancs estilitzats originàries de sud Amèrica afecten greument els ecosistemes de ribera com la desembocadura del riu Millars. La retirada de tortugues exòtiques de Florida i la conservació i seguiment de les tortugues d’aigua autòctones com les d’estany o de rierol també ha ocupat el Consorci durant els mesos de primavera i estiu.

Menys abocaments il·legals durant el 2019

Durant el 2019 s’han produït 10 abocaments il·legals de certa importància al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. El passat febrer es va abandonar un abocament il·legal al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars amb informació personal. Entre les deixalles procedents d’un domicili particular es van trobar cartes privades que van permetre seguir la pista de l’infractor. Unes setmanes més tard van aparéixer altres 7 abocaments il·legals procedents de domicilis particulars, d’un bar i d’un taller de cotxes. El Consorci riu Millars recorda que tots els abocaments il·legals fets al Paisatge Protegit de la Desembocadura són perseguits i denunciats, tant per la Guarderia rural, com pel SEPRONA de la Guàrdia Civil o per les policies locals dels tres ajuntaments responsables com són Borriana, Almassora i Vila-real. Els infractors s’enfronten a elevades multes econòmiques per abocar il·legalment qualsevol residu o enderrocs a una zona protegida com és el tram baix del riu Millars. El Consorci riu Millars recorda que a Almassora, Borriana, Vila-real o en qualsevol altra ciutat ubicada a prop de l’espai protegit existeixen ecoparcs on es poden dipositar enderrocs i altre tipus de deixalles.

Menys focs a les Revalladores

Entre els anys 2018 i el 2019 s’hi van produir 15 focs intencionats en la mateixa zona de les Revalladores del terme d’Almassora que es van investigar per part de la Policia local i Autonòmica. Aquest seguiment continu ha permés que els infractors hagen desistit de botar foc de forma continuada en aquesta zona del Paisatge Protegit.

La fauna emblemàtica de la desembocadura del riu Millars

Dues de les espècies de fauna més emblemàtiques del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars com són el corriol menut (Charadrius dubius) i la llúdria (Lutra lutra) han tingut un seguiment i una preocupació especials. La passada primavera i estiu el Consorci gestor va iniciar una campanya de conscienciació del corriol menut durant l’època de cria. El Servei de Manteniment del Consorci riu Millars i la Guarderia rural van instal·lar i renovar 8 cartells informatius al llarg de 3 quilòmetres de costa per avisar els usuaris de la platja de la presència dels corriols menuts. Els cartells informatius es van instal·lar en la platja de les goles entre els termes de Borriana i Almassora. Una altra de les notícies positives del 2019 va ser la confirmació de la presència de llúdries de forma continuada al tram baix del riu. La guarderia rural va trobar excrements del mamífer carnívor des de la zona del mesurador ubicat aigües amunt de l’assut dels Matxos fins al tram de Carníssers. Recentment una de les càmeres de foto parament de la guarderia va aconseguir fotografiar un dels exemplars de llúdria.

10 anys de guarderia rural

El servei de guarderia rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars va complir 10 anys de vida des que va ser creat l’any 2009 amb l’objectiu de vetlar per la protecció i la conservació del paratge natural fluvial més important de la província de Castelló. Cinc anys abans del naixement d’aquest servei de vigilància, la Generalitat Valenciana va aprovar la creació del Paisatge Protegit de la desembocadura del riu Millars l’any 2005. Des de fa 10 anys els guardes rurals del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars treballen a torns durant els 365 dies l’any: matins, vesprades i caps de setmana. Tenen 490 hectàrees d’espai natural fluvial per a vigilar i molta responsabilitat pel que fa a la preservació de la fauna, la flora, els recursos hídrics i el control del patrimoni artístic i etnogràfic. El Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars compta amb un Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) des de l’any 2012 que regula totes les activitats que es poden realitzar al paratge. La guarderia rural té l’obligació de vetlar pel seu compliment.

El manteniment del cabal ecològic

El manteniment d’un mínim cabal ecològic al llarg de tot el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és una de les principals demandes que queden pendents encara que no depén del mateix Consorci sinó de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que és l’organisme públic que té la potestat de fer arribar aigua de forma contínua des de l’embassament del Sitjar a Onda fins a la Mediterrània. Enguany el riu ha tingut aigua de forma contínua durant diversos mesos seguits a l’any. Un episodi que va beneficiar enormement la presència extraordinària de moltes espècies d’aus en migració i l’entrada riu amunt de multitud de peixos.

El dia de l’arbre i l’educació ambiental

Un dels objectius més importants del Consorci riu Millars és facilitar l’arribada d’escolars, estudiants i altres visitants al Paisatge Protegit per tal que coneguen aquest ecosistema de les comarques de la plana. Al llarg del 2019 milers d’estudiants de tota la província han visitat els diferents espais del riu com són les goles, la platja de cudols de les goles entre Borriana i Almassora, les llacunes artificials, els miradors d’aus, la ruta verda, la ruta de l’aigua, la ruta botànica i els paratges de Santa Quitèria d’Almassora i el Termet de Vila-real. El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars va organitzar per primera vegada el Dia de l’Arbre, que es va celebrar al voltant del Pas de la Cosa, al terme municipal de Borriana. Al voltant de 200 alumnes i alumnes dels col·legis Hortolans i La Panderola, de Borriana i Vila-real, van plantar 50 oms europeus (Ulmus minor). Es tracta d’oms resistents a la grafiosi. Aquests centres també van acullir alumnes d’Almassora. La jornada es va celebrar amb la col·laboració del Ministeri de Transició Ecològica i les entitats que formen part del Consorci: els ajuntaments de Borriana, Almassora, i Vila-real, la Diputació de Castelló, la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient i Canvi Climàtic. Els arbres han estat proporcionats pel ministeri. Per la seua banda Almassora va celebrar la 17 edició de la festa del Dia de l’Arbre amb la participació de 400 alumnes d’Infantil de 5 anys, professors, mares i pares voluntaris procedents dels col·legis de la ciutat Errando Vilar, Germans Ochando, Regina Violant, Santa Quitèria, Cardenal Cisneros i Ambaixador Beltrán. Els organitzadors de l’esdeveniment van triar, de nou, l’entorn de les llacunes artificials del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars.

Nou pressupost de 270.000 euros per al 2020

Recentment el Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars va aprovar un pressupost de 270.000 euros per al 2020 en l’última sessió celebrada a Borriana. A més la Junta de Govern va acordar l’aprovació del plec per a la contractació del servei de vigilància i manteniment del paratge fluvial. També l’elaboració dels plecs per a l’adjudicació del contracte per a eliminar una espècie invasora com és la canya de diverses zones del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. També restarà pendent per al 2020 la tala de tots els pins afectats per la plaga dels insectes de la subfamília dels escolítids Tomicus destruens. La guarderia rural del Consorci riu Millars va realitzar un minuciós treball de camp de tres dies de durada amb l’objectiu de localitzar i marcar la ubicació exacta dels pins blancs (Pinushalepensis) afectats per la plaga d’aquests escarbats de l’escorça. El resultat del treball va ser la localització de 99 pins blancs afectats pel Tomicus destruens, dels quals 60 estan morts i altres 39 presenten símptomes greus o molt greus de l’atac dels insectes coleòpters.