Es tracta de zones molt perilloses per a nadar on els últims anys s’han produït diversos ofegaments

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha preparat un complet informe sobre aquelles zones conflictives per al bany localitzades en la zona protegida. L’estudi fa referència expressa a la integritat i la seguretat de les persones i l’impacte sobre el paisatge. El Consorci riu Millars ha detectat 5 zones perilloses per a prendre el bany. Prenent com a referència la zona més alta de la desembocadura, la primera ubicació es localitza entre el pont de la CV 10 i el pont de l’autopista AP 7, concretament al marge dret del riu i en el terme de Vila-real. Ací hi ha un salt d’uns 25 metres d’alçada freqüentat per joves vila-realencs. «El 90% de les persones que utilitzen aquest salt perillosíssim són joves i alguns menors d’edat. La integritat dels banyistes està constantment en perill perquè el salt és realment arriscat. A més és una zona ocupada per la llúdria i per tant s’ha d’evitar la presència dels banyistes, però cal insitir que en primer lloc el més important és per la seguretat i la integritat dels banyistes i en segon lloc per la presència d’un animal protegit que ha tornat al Millars», ha explicat David López Serna, guarda rural del Consorci riu Millars.

La perillositat dels assuts
Els assuts són altra de les zones habituals i tradicionals per al bany dels joves inconscients. L’assut de Vila-real o també anomenat «els matxos» és lloc freqüentat per nombrosos banyistes que utilitzen la infraestructura hidràulica per a llançar-se al riu sense conéixer la perillositat d’aquestes construccions. «Es tracta d’una zona super perillosa per al bany pels corrents subaquàtics que produeix el mateix assut. Es tracta d’un punt negre on ja s’ha ofegat gent, de fet des que estem en el servei de vigilància hem conegut dos casos d’ofegaments. La zona està perfectament senyalitzada com a lloc perillós per al bany però algunes persones fan cas omís als senyals», ha puntualitzat el guarda del Consorci. Seguint riu avall trobem el Molí del Terraet, també al terme de Vila-real. L’edifici es troba en estat ruïnós. Els joves accedeixen a l’edifici per a llançar-se al riu en un salt de vora 10 metres. Segons l’informe del Consorci el mateix salt és perillós per als banyistes però també el fet que puguen patir algun accident per despreniment de l’edifici. A poca distància del Molí del Terraet trobem l’assut Comunitari ubicat en el marge esquerre, en el terme d’Almassora. Com en el cas de Vila-real també és una infraestructura molt perillosa per al bany a conseqüència dels corrents que solen engolir-se els banyistes. Finalment aigües avall del Millars estan les Revalladores o assut de Borriana. Aquest lloc està perfectament senyalitzat pel Consorci riu Millars com a zona perillosa per a prendre el bany. Sol estar sec perquè l’aigua del riu no arriba quasi mai a aquest punt, es queda a l’assut Comunitari. Els anys que baixa aigua també és un punt negre d’afluència de banyistes.

No banyar-se
El Consorci riu Millars recorda un estiu més el risc de banyar-se als tres assuts que es troben ubicats dins del tram de la desembocadura i en les noves zones utilitzades més recentment. El bany en aquestes infraestructures hidràuliques és molt perillós. Cal recordar que lamentablement l’agost del 2016 es fa ofegar un jove de 19 anys a l’assut dels matxos de Vila-real. Els tres assuts del paisatge protegit estan perfectament senyalitzats amb cartelleria on s’avisa del perill de banyar-se a la zona. La guarderia rural del Consorci riu Millars durant aquestes últimes setmanes de forta calor s’està veient desbordada per la gran afluència de gent que acudeix a banyar-se als assuts i la resta de zones fent cas omís de la prohibició d’accedir i la perillositat del bany.