L’equip encarregat de fer el seguiment de les aus rapinyaires hi ha comptabilitzat un total de 4 exemplars al Paisatge protegit

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels Ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha participat per primera vegada en el cens nacional d’arpellots de marjal occidentals (Circus aeruginosus) amb l’objectiu de quantificar i estimar la població hivernant d’aquesta espècie de rapinyaire. L’equip encarregat de realitzar el cens format per membres de la guarderia rural, un tècnic del Consorci i el ornitòleg especialista en l’avifauna del Millars, Miquel Barberá, hi ha comptabilitzat un total de 4 exemplars. Durant els mesos de desembre i gener es van prospectar les zones del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars susceptibles d’acollir dormidors comunals hivernants de l’espècie amb la finalitat de localitzar-los. Els responsables del cens van acudir durant 4 dies als llocs prèviament assenyalats, dos dies a finals de desembre i altres dos cap a finals de gener. Els arpellots es van contar a última hora de la vesprada quan el sol comença a posar-se i els animals acudeixen al lloc per a descansar.

Dormen amagats entre la vegetació
Els arpellots de marjal durant els mesos de l’hivern, formen dormidors comunals, és a dir, llocs que trien entre la vegetació palustre de diverses zones humides on acudeixen cada dia en posar-se el sol per a dormir. Alguns d’aquests dormidors estan prou concorreguts pel que fa al nombre d’individus. Aquest és el cas per exemple dels dormidors del Parc Natural de l’Albufera de València on enguany s’han arribat a comptabilitzar fins a 272 individus segons dades de la Societat Valenciana d’Ornitologia. Els arpellots de marjal són aus rapinyaires de grandària mitjana. El seu vol incansable patrullant constantment sobre aiguamolls a la recerca de preses és una imatge inconfusible de les zones humides. A la península Ibèrica és una espècie resident encara que també arriba un flux important d’exemplars migrants de Centreeuropa i els països nòrdics. Segons dades de la Societat Espanyola d’Ornitologia, SEO Birdlife, a Espanya es calcula un mínim de 1 150 parelles. La població europea d’aquesta espècie ha augmentat vora el 10% fins a arribar a una estimació de la població entre 95 mil i 140 mil parelles reproductores. El cens hivernal d’arpellots de marjal al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars s’ha realitzat en col·laboració amb la Societat Espanyola d’Ornitologia, SEO Birdlife i amb el Grup d’Estudis de les Rapinyaires (GER).