La guarderia rural ha retirat 8 exemplars exòtics i ha marcat dos exemplars nous de l’espècie autóctona

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha finalitzat un estiu més la campanya de control de tortugues autòctones com la d’estany (Emys orbicularis) i la de rierol (Mauremys leprosa), així com també l’erradicació d’espècies exòtiques invasores com la tortuga d’orelles roges o de Florida (Trachemys scripta). La campanya estival ha sigut bastant exitosa, ja que s’han retirat del Paisatge Protegit 8 exemplars de l’espècie exòtica de procedència nordamericana, dos mascles i dos femelles. Pel que fa al control de tortugues autòctones s’han capturat tres exemplars de tortugues d’estany, un d’ells es tractava d’una recaptura feta uns mesos abans però els altres dos exemplars són noves tortugues no marcats prèviament. A més la bona notícia és que les tortugues d’estany s’han trobat a les llacunes artificials del Paisatge Protegit, ubicades al marge esquerre del Millars, en el terme d’Almassora. La guarderia rural del Consorci riu Millars encarregada de fer el seguiment de camp compta amb diverses trampes per tal de capturar els rèptils, es tracta de dues trampes d’enceball i una flotant ideades perquè entren les tortugues i es queden atrapades. De moment la guarderia ha decidit no utilitzar mornells, ja que s’ha detectat la presència de llúdries a la desembocadura del Millars i es vol evitar la seua entrada accidental en alguna d’estes trampes subaquàtiques. Els paranys aquàtics s’han revisat cada dia i des de la primavera fins ben entrat l’estiu amb la intenció de retirar les tortugues exòtiques així com capturar, estudiar i alliberar les possibles espècies autòctones.

Entre els 100 animals més perjudicials del planeta
El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars recorda la prohibició d’alliberar qualsevol espècie de tortuga exòtica al riu. Algunes persones, per desconeixement i altres per passotisme, alliberen a les seues mascotes tortugues quan s’han fet massa grans o bé molt agressives al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars pensant que fan un bé a l’animalet. Però tot el contrari, la presència de tortugues exòtiques com les d’orelles roges o groges als aiguamolls valencians s’han convertit en un dels principals problemes de conservació d’aquests ecosistemes. De fet la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha catalogat la tortuga de Florida (Trachemys scripta) com a un dels 100 espècies exòtiques invasores més danyosos del planeta.
La Guarderia del Consorci riu Millars col·labora des de fa 7 anys amb la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana en el control i seguiment de les poblacions de tortugues endèmiques presents al paratge protegit així com en l’eradicació dels exemplars exòtics.