L’objectiu és evitar molèsties i l’abandó de les postes a les desenes d’espècies que entre maig i juny crien al llarg de la desembocadura

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars format pels Ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana sol·licita als aficionats a la pesca continental que durant els mesos de maig i juny eviten practicar-la a les dues vores del riu i en l’últim tram de la desembocadura. L’objectiu principal és permetre a l’avifauna present al Paisatge Protegit la posta i cria dels seus polls durant els mesos que dura aquesta etapa tan delicada en la vida de moltes espècies. El principal problema que ocorre amb un elevat nombre de pescadors és que xafen la vegetació riberenca per accedir a vora de l’aigua o caminen lliurement per qualsevol racó del riu per accedir als nombrosos bassals formats a la desembocadura. Moltes espècies d’aus acaben d’arribar al Millars per iniciar la posta. Altres ja han aconseguit tirar endavant els primers polls i ben aviat iniciaran una segona posta. En aquest moment tan crític per a l’èxit de la pollada, la molèstia o la destrucció de la vegetació riberenca poden fer fracassar multitud de postes.

Una rica ornitofauna
El Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars atresora una rellevant importància ecològica a causa de diversos factors com la formació de llacunes poc profundes riques en vegetació aquàtica i la presència, més o menys constant, d’aigua. Aquestes característiques faciliten l’arribada i l’hàbitat de desenes d’aus com anàtids, agrons, gavines, limícoles i xicotets pardalets que habiten llacunes i zones humides. A partir de la primavera i fins ben entrat l’estiu moltes aus aprofiten la tranquil·litat del paratge per a reproduir-se. A si mateixa l’accés per desconeixement a aquestes zones de col·lectius com pescadors, senderistes, practicants de bicicleta, fotògrafs o qualsevol altra persona pot causar molèsties. El Consorci riu Millars, responsable de vetlar per la protecció del paratge, vol recordar que és molt important no transitar pels llocs de cria d’aquestes espècies d’aus per tal de no espantar l’avifauna i produir abandons entre les niuades. També vol incidir un any més en la importància que té per al futur de moltes espècies d’aus l’èxit de la reproducció. Per aquest motiu és molt important no causar molèsties durant el delicat període de la nidificació. La desembocadura del riu Millars compta amb zones utilitzades habitualment pels pescadors continentals per tal de practicar el seu passatemps. Per tant és important no obrir noves sendes i nous llocs de pesca en espais diferents.

Espècies prioritàries
La desembocadura del Millars és un dels paratges protegits més importants de la província de Castelló. El tram final del riu, entre les poblacions d’Almassora, Borriana i Vila-real, alberga una població nidificant d’aus molt important protagonitzada per diverses espècies com són el gall de canyar (Porphyrio porphyrio) -que va estar a punt d’extinguir a meitat del segle passat-, la camallarga (Himantopus himantopus), el martinet comú (Ixobrychus minutus), el corriol menut (Charadrius dubius), l’oroval (Ardeola ralloides), el gomet (Ixobrychus minutus), la fotja comuna (Fulica atra) o la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) d’entre altres. Cal recordar que el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars atresora a més altres figures de protecció europees com són Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Interés Comunitari (LIC).