Les barreres de fusta s’ubiquen al costat del molí de l’ermita de Vila-real i en l’accés des del pont de santa Quitèria

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars constituït pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha instal·lat dues portes de fusta que limitaran l’accés a la ruta Botànica en cas de menester relacionat amb condicions meteorològiques adverses com puga ser pluja torrencial, forts vents o altres circumstàncies desfavorables que posen en perill les persones. Cal recordar que la ruta Botànica que transita pel marge dret del riu, entre el molí del Termet de Vila-real i el pont de santa Quitèria, va estar tancada durant 8 mesos per qüestions de seguretat després d’uns despreniments provocats per un episodi de fortes pluges ocorregut setembre de 2021. El passat mes d’abril el Consorci riu Millars, la regidoria de Serveis Públics de l’Ajuntament de Vila-real i la Policial Local acordaren obrir novament al públic la ruta després de vuit mesos d’intensos treballs de restauració duts a terme per diverses empreses especialitzades en riscos geològics.

  • Prevenir l’acció de futurs despreniments

L’empresa responsable d’elaborar l’estudi tècnic sobre el despreniment en la senda Botànica va fer una anàlisi sobre el relleu, la morfologia i els materials de la zona. Va concloure que el despreniment presentava un front d’uns 10 metres on s’apreciaven clarament els conglomerats formats per la cimentació de les graves que han anat conformant els marges d’aquesta zona del riu Millars. L’acció dels agents meteorològics sobre les parets dels penya-segats provoca una contínua erosió i una progressiva alteració del ciment que proporciona la consistència pètria dels materials, formant balmes i ràfecs cada volta més pronunciats. La pluja és un factor accelerador d’aquest procés. Per tant, cal tindre en compte, que davant de futurs episodis de pluges intenses o torrencials en tota la zona de la ruta botànica el Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars podrà tancar l’accés als usuaris de forma temporal per tal de prevenir accidents amb les noves portes de fusta que ja estan instal·lades.