En total en són 16 indicacions que tenen com a prioritat recordar visualment la prohibició de pescar en diversos indrets de la zona fluvial

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha finalitzat la instal·lació dels senyals que avisen sobre la prohibició de pescar en les zones vedades del tram fluvial preservat. En total han sigut 16 senyals que s’han instal·lat en accessos i emplaçaments molt visibles del paisatge fluvial perquè qualsevol persona practicant de la pesca continental puga veure’ls sense problemes. En cadascun dels senyals fabricats en planxes rectangulars de ferro apareix escrit en lletres grans, negres i de forma molt visible el lema «VEDAT DE PESCA» acompanyat per l’expressió: Ordre 30/2016, de 31 d’octubre, modificada per la Resolució de 30 d’octubre de 2020 (DOCV 6-11-2020), els logotips de la Generalitat Valenciana, del Consorci riu Millars i el símbol que representa la prohibició de pescar amb un peix enganxat amb un ham travessat per una franja blanca que forma una aspa. Els senyals s’han instal·lat a la platja de les Goles, al mirador de la Gola Sud, al pas de la Cossa, a la zona recreativa de Carnissers, al Pas de la Pila, a les Reballadores, davall del pont del tren, al marge esquerre del Pantanet, al peu del Molí de l’Ermita, a l’accés cap a l’assut dels matxos i en el marge dret, davall del pont de la CV-10.

  • Canvi de normativa que regula la pesca recreativa en aigües continentals


El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars recorda que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana va canviar la normativa que regula la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana. Amb la Resolució del 30 d’octubre de 2020 que modifica l’Ordre del 31 d’octubre de 2016 ha fixat noves normes generals. Pel que fa al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars ha establert 4 trams ben diferenciats on la pesca està prohibida o controlada. El primer tram catalogat davall el règim de no pescable amb un vedat de pesca (VP) s’estableix des del peu de la presa de l’embassament de Sitjar fins al Pantanet de Santa Quitèria. La segona secció comprén des del pantanet de Santa Quitèria fins a l’assut d’Almassora-Castelló. Ací s’ha declarat una zona de pesca controlada (ZPC), ja que hi ha un acotat vigent. La tercera secció assenyalada per la Conselleria va des de l’assut d’Almassora-Castelló fins al pont de la via del ferrocarril on s’ha establert un règim d’esbarjo i un aprofitament piscícola de zona de pesca lliure (ZPL). Finalment el quart tram desglossat per la Generalitat Valenciana comença al pont de la via del ferrocarril (entrada en la zona humida catalogada número 17 Desembocadura del Millars) i acaba a la desembocadura a la mar, al final de la zona humida. Ací el règim és no pescable amb un vedat de pesca (VP). L’objectiu més important del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és notificar tots els pescadors que accedeixen a la zona protegida fluvial d’aquest canvi de normativa que regula la pesca i que va entrar en vigor el passat 6 de novembre de 2020. En primer lloc els agents de la guarderia rural del Consorci riu Millars van estar realitzant una campanya informativa per a avisar els pescadors d’aquest canvi important en la normativa on es van entregar fullets informatius on es detalla el canvi en la normativa que regula la pesca recreativa en el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. Ara ha finalitzat la instal·lació dels 16 senyals informatius perquè les zones de vedat del paratge fluvial protegit queden ben clares de manera visual. L’actuació d’instal·lació ha tingut un cost de poc més de 1800 euros.