• El servei de manteniment ha estat durant diverses jornades tallant la vegetació de la zona perquè aquest patrimoni hidràulic puga ser admirat

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha finalitzat els treballs de desbrossament de l’històric assut dels Corrents, ubicat al terme de Vila-real, en el marge dret del riu i davall del pont de la carretera Nacional 340. La construcció hidràulica del segle XVII està formada per un antic mur de pedra que servia per a contenir, elevar i desviar a través d’una séquia les aigües del riu Millars. A partir d’ara es pot contemplar novament l’obra de l’antic patrimoni fluvial del riu. La retirada d’una gran quantitat de plantes ha permés descobrir novament la construcció on és fàcil observar el mur, la séquia per on desviava l’aigua i diversos arcs de mig punt. El seu desús històric i l’abandó posterior va possibilitar que el lloc fóra envaït completament per la vegetació riberenca fins a l’extrem que tota la primitiva construcció desapareguera de la mirada dels visitants o excursionistes que transiten pel camí de l’aigua. El servei de manteniment del Consorci riu Millars ha estat treballant durant diversos dies amb màquines desbrossadores, destrals i serres per a alliberar la construcció i els seus voltants de tota la vegetació.

L’assut dels Corrents en el patrimoni hidràulic del riu Millars

L’assut dels Corrents és una històrica construcció de l’arquitectura hidràulica del Millars de gran importància. És un element molt significatiu del patrimoni hidràulic vinculat al Millars i a l’aprofitament històric de les seues aigües, una construcció desconeguda, però amb una importància i un valor etnològic que és necessari recuperar per al gaudi i admiració de tots els visitants. La primera actuació de la zona per a alliberar de plantes l’assut es va realitzar l’any 2017. Durant la primera inspecció que es va fer a la zona es van trobar vestigis formats per una séquia coberta construïda per maçoneria, dues portes amb arc de rajola i altres suports constituïts per pedra.