Després de restablir els elements espatllats de la Ruta Botànica els treballs continuen a la zona de la Ruta de l’Aigua, Senda Verda, les Reballadores, les Llacunes Artificials, Carnissers i la Cossa

El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana continua amb els treballs de revisió i reposició de tot l’equipament que es troba en l’àmbit del tram fluvial després de finalitzar el tram de la Ruta Botànica que circula pel marge dret del riu. L’empresa responsable de fer els treballs de reposició està treballant a hores d’ara a la Ruta de l’Aigua i d’ací a poc temps continuarà per la Senda Verda, les Reballadores, les Llacunes Artificials, Carnissers i finalment la Cossa. Aquesta nova actuació, com ja ha ocorregut en el primer tram, des del molí de l’Ermita fins al pont de Santa Quitèria, té com a objectiu fer una revisió de tot l’equipament que es troba al llarg del paisatge fluvial protegit i reposar o tractar els elements que s’han trencat o deteriorat amb el pas del temps com són les tanques de fusta que atorguen seguretat als centenars d’usuaris que hi caminen o fan esport, les taules i els bancs també de fusta que permeten el descans i l’esbarjo, algunes papereres i altres elements que formen part del mobiliari. En aquesta actuació es retiraran alguns elements sobrers com són senyals d’obra antiga i altres marques informatives que s’han fet inservibles per culpa dels grafitis o de les condicions meteorològiques adverses.

  • En la segona fase s’escometrà la senyalització del paisatge fluvial protegit

Els treballs consten de dues parts. En la primera que s’està sent més ràpida, consisteix en la revisió i reposició de tot l’equipament deteriorat. En la segona que serà més minuciosa, consistirà en la revisió dels continguts informatius presents al riu, la seua actualització i modificació, si s’escau. A la Comunitat Valenciana hi ha pocs exemples de trams baixos de rius on la vegetació de ribera estiga ben conservada i el llit fluvial no haja sigut canalitzat. El Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és una d’aquestes excepcions. Cada any són més les persones que decideixen apropar-se al riu i caminar per les seues rutes fluvials i descobrir la fauna i la flora de ribera. El riu Millars en els darrers 14 quilòmetres discorre per un paratge de gran valor ecològic amb un excepcional ambient de ribera perfectament conservat en molts indrets. El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars per tal d’ajudar els usuaris a conéixer cadascun dels racons més importants i els elements arquitectònics revisarà i reposarà en una segona fase tots els panells i senyals informatius que també hagen patit un procés de deteriorament al llarg dels últims anys. Els treballs s’han pressupostat per 12.039 €.