El treball de camp realitzat pel Servei de Guarderia Rural durarà uns 6 mesos amb l’objectiu de fer un seguiment de les tortugues autòctones i la retirada de les exòtiques

El Servei de Guarderia Rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana continua amb la campanya 2021 de seguiment i control de tortugues autòctones i exòtiques presents en el tram baix del paratge fluvial protegit. Els guardes segueixen un protocol de treball específic elaborat pel Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Transició Ecològica. Les tortugues exòtiques són retirades del tram baix del Millars i entregades a les autoritats ambientals de la conselleria. Pel que fa a les tortugues autòctones realitzen biometria per a cada exemplar caigut en les trampes. Mesuren i pesen cada animal i apunten el lloc i la dada de la captura. El Servei de Guarderia Rural del Consorci riu Millars per a atrapar els rèptils utilitza tres trampes, dos d’enceball i una de flotant. Les trampes estaran instal·lades durant uns 6 mesos. De moment s’han capturat dos tortugues exòtiques de Florida (Trachemys scripta elegans). Al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars hi viuen dos espècies de tortugues autòctones: la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la de rierol (Mauremys leprosa). Les tortugues de rierol toleren aigües salobroses. També estan adaptades a viure en els rius de la Comunitat Valenciana. La tortuga d’estany, a tot el món es troba al nord d’Àfrica i a la península Ibèrica. La població de tortugues d’estany als aiguamolls valencians està passant una mala època des de l’arribada de les tortugues exòtiques de Florida cap als anys 80 del segle passat i per la decisió equivocada per part de centenars de propietaris de mascotes d’amollar-les als ecosistemes aquàtics quan es feien massa grans i agressives. També la contaminació d’alguns rius, séquies i aiguamolls valencians pot afectar la població d’aquesta espècie lligada a llacunes naturals, albuferes i altres zones humides. El Consorci riu Millars té previst allargar el període de seguiment i control de tortugues d’aigua dolça,  ja que durant els últims anys han observat com aquests animals cada vegada entren en hibernació més tard i durant menys temps.


La recuperació de les tortugues autòctones


Un dels principals objectius del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars és la recuperació de les dues espècies autòctones que hi viuen al tram baix com són la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Però per a aconseguir una òptima recuperació de les tortugues autòctones han de retirar la major quantitat possible de tortugues de Florida i conscienciar la població perquè no alliberen tortugues exòtiques al paratge fluvial protegit ni en cap altra zona humida. El Servei de Guarderia Rural del Consorci riu Millars col·labora des de fa 11 anys amb la Conselleria de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana en el control i seguiment de les poblacions de tortugues endèmiques presents al paratge protegit així com en l’erradicació dels exemplars exòtics.

Una de les 100 espècies més perjudicials del món

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars recorda la prohibició d’alliberar qualsevol espècie de tortuga exòtica al riu i per extensió de qualsevol espècie d’animal o planta. Algunes persones, per desconeixement i altres per negligència, alliberen a les seues tortugues quan s’han fet grans o bé molt agressives al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars pensant que li fan un favor a l’animalet. Però tot el contrari, la presència de tortugues exòtiques com les d’orelles roges o groges als aiguamolls valencians s’han convertit en un dels principals problemes de conservació d’aquests ecosistemes. De fet la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha catalogat la tortuga de Florida (Trachemys scripta) com a un dels cent espècies exòtiques invasores més danyosos del planeta.