– La nova bassa d’aigua dolça s’ubicarà en una terrassa aluvial del marge dret del riu en el terme municipal de Borriana, en la zona coneguda com a Carnissers

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana han presentat este matí el nou projecte de construcció d’una nova llacuna artificial de 1200 metres quadrats que s’ubicarà al marge dret del riu, en la zona coneguda com a Carnissers del terme municipal de Borriana. L’alcaldessa d’aquesta localitat, Maria Josep Safont i el regidor de Sostenibilitat, Bruno Arnandis, la presidenta del Consorci riu Millars i alcaldessa d’Almassora, Merche Galí i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vila-real, Josep Ramón Ventura, han exposat el projecte des del lloc exacte on es construirà la nova infraestructura destinada a la nidificació, el descans i l’observació de diferents espècies d’aus. Com a part important del projecte l’Ajuntament de Borriana ha adquirit una finca rústica de regadiu dedicada a l’ús agrari de poc més 1900 metres quadrats ubicada al costat de la futura llacuna. El dret al reg d’aquesta parcel·la rústica permetrà aportacions periòdiques d’aigua a la nova llacuna per tal de mantenir una làmina d’aigua indispensable de vora 40 centímetres que permetrà la presència de les espècies d’aus que trien aquests ambients aquàtics d’aigües someres. L’Ajuntament de Borriana cedirà la finca rústica al Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars i alhora descomptarà l’import de compra al pressupost anual que paga el consistori borrianenc com a membre del consorci gestor.

-Una nova llacuna per a les aus

La creació de la bassa artificial començarà amb l’excavació del vas llacunar fins a una profunditat mínima de 110 centímetres. Aquest calat assegurarà una quota lliure d’aigua mínima de vora 40 centímetres una vegada estiguen complits els treballs d’impermeabilització. A continuació s’estendrà dues capes de material granular que es compactaran. Les capes es cobriran per un geotèxtil que funcionarà com a capa protectora de la geomembrana impermeabilitzant de polietilé d’alta densitat de grossor que completarà els treballs d’impermeabilització. Envoltant la llacuna es plantaran espècies característiques d’aquests ecosistemes com són el senill (Phragmites australis), la boga (Scirpus holoschoneus), el lliri groc (Iris pseudacorus). Paral·lelament es construirà i soterrarà una canonada des de la séquia que regava la finca rústica fins a la nova llacuna. La viabilitat de la llacuna passa per connectar el sistema llacunar amb la xarxa de reg. Per tant ha sigut indispensable que el Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars disposara la finca rústica amb els drets de reg associats. Les obres tindran un pressupost d’execució de 32. 405,66 € i el periode d’execució s’ha fixat en uns 28 dies.