Una màquina excavadora ha començat a fer el forat de la futura zona humida de 1200 metres quadrats que s’ubicarà al marge dret del riu del terme municipal de Borriana

Les obres de la quarta llacuna artificial que tindrà el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Vila-real, Borriana, Almassora, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ja s’han iniciat. Una màquina excavadora ha començat a cavar el forat de la futura llacuna de 1200 metres quadrats que s’ubicarà en el terme municipal de Borriana, molt a prop de l’observatori d’aus de Carnissers. El projecte, amb una inversió de 45.841 €, té com a objectiu la creació d’una llacuna artificial apropiada per a l’observació d’aus i la futura nidificació de diverses espècies s’haja aconseguit la seua total naturalització. Recordem que el passat 15 de juliol es va signar l’acta de replanteig de les obres amb la presència del president del Consorci riu Millars i alcalde de Vila-real, José Benlloch, les alcaldesses de Borriana i Almassora, Maria Josep Safont i Merxe Galí, així com de representants del Sindicat de Regs de Borriana, diversos regidors dels ajuntaments que formen part del consorci i l’arqueòleg municipal de Borriana. La llacuna es podrà omplir d’aigua gràcies a l’acord al qual s’ha arribat amb els regants que faran l’aporte imprescindible perquè siga viable. La finalitat és assolir un nou ecosistema de zona humida que comptarà amb una làmina d’aigua d’entre 40 i 50 centímetres que permeta la nidificació i observació de noves espècies d’aus com anàtids, limícoles i altres d’una forma senzilla i així reduir la pressió humana de la zona de les Goles, al final de la desembocadura. Una vegada acabe la construcció i impermeabilització haurà de passar més d’un any perquè comence el procés de naturalització i crida per a les potencials espècies aquàtiques. Aquesta serà la quarta llacuna artificial ubicada dins del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars després de les tres existents al marge esquerre del riu, en el terme d’Almassora, que són alimentades per decantació amb les aigües depurades de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’aquesta població de la Plana Alta.