• S’acabaran les obres de recuperació de la Gola Nord i es construirà una llacuna artificial en la zona de Carnissers

La junta de Govern del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars (CPPDM), integrat pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha aprovat el pressupost per a 2022. La quantitat ascendeix a 270.000 €. Els fons pressupostaris es destinen, principalment, als serveis de Guarderia Rural i Manteniment i a una sèrie de millores que pretenen dotar d’una major biodiversitat el Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. El Consorci té previst per al 2022 acabar les obres de recuperació de la Gola Nord que es van iniciar durant el mes de desembre i construir una llacuna artificial d’uns 1.200 metres quadrats molt a prop de l’àrea recreativa del Camí Carnissers.

Vigilància, protecció i manteniment del paisatge fluvial protegit


La principal finalitat del CPPDM és vetllar per la protecció dels últims 14 quilòmetres del riu Millars, des del pont de l’autovia CV-15 fins a la Mediterrània. Per aquest motiu es destinen importants recursos per al Servei de Guarderia Rural que vetlla per la integritat del paratge i executa tasques d’informació i acompanyament als visitants. Així mateix, els treballs de la brigada de manteniment són molt rellevants per a salvaguardar la biodiversitat del paratge. Es fan treballs de neteja d’abocaments, manteniment d’infraestructures i retirada de plantes al·lòctones entre altres responsabilitats. Des de la creació del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, fa setze anys, la preservació ambiental del riu més valuós de la província de Castelló ha sigut el comú denominador de totes les actuacions, unes accions que continuaran i es potenciaran en 2022.