• Està previst que els treballs d’execució s’allarguen durant tres mesos

El consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha adjudicat les obres de millora de la Gola Nord a l’empresa Ancosal per un import de 48.278 €. Aquesta decisió es va prendre en la darrera Junta de Govern celebrada recentment. Amb anterioritat el Consorci riu Millars havia contractat l’assistència tècnica de la direcció de l’obra i la coordinació de la Seguretat i Salut al despatx d’enginyeria ambiental Even Ambiental S.L. Després del pont de Tots Sants el Consorci gestor es reunirà amb l’empresa adjudicatària de les obres i amb la direcció de l’obra per a organitzar un pla de treball exhaustiu.

Està previst que les obres de millora de la Gola Nord s’executen en un termini de 3 mesos. Les obres estaran en tot moment sotmeses a les condicions ambientals establertes per totes les administracions competents com són la Conselleria de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, la Direcció Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. És important recalcar que aquest projecte del Consorci riu Millars va obtenir una subvenció de 43.336 € de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el marc de les ajudes 2021-2022 per a l’aplicació de mesures de millora i manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides de la Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes formen part del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Una llacuna reblida

La llacuna de la Gola Nord ubicada al terme d’Almassora ha anat perdent al llarg dels anys la superfície de làmina d’aigua lliure a conseqüència de l’augment de la sedimentació i progressiu rebliment. A aquest procés cal sumar-li l’increment de la vegetació que arrela en el fons submergit com és principalment el canyís (Phragmites australis). Alhora la qualitat de l’aigua s’ha reduït considerablement pels abocaments dels col·lectors pluvials i l’acumulació de residus sòlids. El resultat ha sigut l’empobriment del valor ambiental i paisatgístic de la Gola. Amb les obres es millorarà la biodiversitat i la qualitat ambiental mitjançant l’eliminació del canyar del marge nord de la desembocadura, l’eliminació dels exemplars existents d’herba de la Pampa (Cortaderia Selloana), la retirada de tortugues exòtiques i la plantació d’espècies autòctones adequades per a substituir el canyar existent.