Els mustèlids s’han establert en aquest tram fluvial on la presència d’aigua és constant i procura abundant aliment als mamífers carnívors

La guarderia rural del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha obtingut noves imatges de llúdries (Lutra lutra) aigües amunt de l’assut dels Matxos o de Vila-real. En aquesta ocasió s’han obtingut diverses fotografies d’un individu caminant per la vora del riu Millars. Prèviament la guarderia rural havia detectat petjades d’un o diversos individus movent-se pel marge esquerre del riu i també la presència d’excrements frescos. Les imatges de les llúdries s’han aconseguit gràcies al foto parament, una tècnica passiva que captura imatges fixes o en moviment de la fauna. Es tracta d’una càmera que s’instal·la en un lloc concret i camuflat per on prèviament s’ha detectat el pas de la fauna. El seu funcionament és senzill, ja que la càmera incorpora un detector de moviment infraroig que activa la gravació en descobrir la presència dels animals. Aquesta tècnica utilitzada davall la supervisió de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, s’usa des del descobriment de les primeres empremtes de llúdria al tram baix del riu Millars l’any 2015. El foto parament va aconseguir les primeres imatges d’aquest extraordinari carnívor aquàtic a la desembocadura del riu Millars.
Les llúdries contra visons americans
Els primers rastres de llúdria van aparéixer al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars l’octubre de l’any 2015. Des d’aleshores la Guarderia rural del Consorci juntament amb la Conselleria de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana realitza un seguiment actiu d’aquesta espècie que fa tan sols 5 anys estava desapareguda no sols del tram baix del Millars sinó també d’altres rius valencians. Les llúdries són animals molt territorials. Aquest aspecte de la seua biologia fa que es convertisquen en els principals enemics dels visons americans, ja que aconsegueixen expulsar-los del seu territori. Per tant la presència de llúdries al Millars és un fre natural contra l’expansió dels visons americans que cal recordar són una espècie invasora introduïda des dels Estats Units en la dècada dels 60 del segle passat per a nodrir granges pelleteres.
S’alimenten de crancs rojos americans
Les llúdries no són únicament un fre per a l’expansió dels visons americans pel tram baix del riu Millars sinó que també controlen la població dels crancs rojos americans, una espècie de crustaci procedent de nord-Amèrica que es va introduir als rius i aiguamolls valencians i s’ha convertit en un problema ecològic de primer ordre. La localització dels excrements frescos de llúdries duta a terme per la guarderia rural ha permés analitzar el seu contingut i arribar a la conclusió que la dieta bàsica dels mustèlids, almenys en aquest tram del riu Millars, està formada principalment per crancs rojos americans.