Els dos exemplars autòctons han sigut capturats en el transcurs de la campanya anual de seguiment d’aquests rèptils

La guarderia rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha aconseguit capturar dues tortugues de rierol (Mauremys leprosa) a les llacunes artificials ubicades aigües avall de la depuradora d’Almassora. Un dels dos exemplars, concretament un mascle, no havia sigut capturat amb anterioritat, per la qual cosa es tracta d’una notícia important que demostra una vegada més la rellevància de les llacunes artificials del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars per a la fauna. Les tortugues de rierol toleren aigües salobroses i igualment estan adaptades a sobreviure en els rius de la Comunitat Valenciana. Aquesta espècie únicament a tot el món es troba al nord d’Àfrica i a la península Ibèrica.

Dues espècies autòctones i desenes de tortugues exòtiques

L’estudi per a controlar l’estat de conservació de les espècies autòctones com són la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) es realitza en llocs concrets del tram baix de la desembocadura, específicament a les llacunes artificials i en les goles del Millars, entre les poblacions de Borriana i Almassora. La campanya també té com a objectiu prioritari fer un seguiment exhaustiu de les tortugues exòtiques invasores com és la de Florida (Trachemys scripta) i erradicar-les del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. La guarderia rural responsable de fer el seguiment de camp compta amb diverses trampes per tal de capturar els exemplars. Es tracta de dos tipus d’artefactes diferents. Els primers anomenats mornells se submergeixen en l’aigua i incorporen enceballs ideats perquè entren els rèptils i es queden atrapats. Aquestes trampes es revisen diverses vegades al dia per evitar que les tortugues que hagen entrat puguen ofegar-se. El segon artefacte consisteix en una trampa flotant ideada perquè els rèptils que accedisquen a la seua plataforma mòbil es queden atrapats a l’interior. En les trampes aquàtiques d’enceball i la flotant poden caure tant les espècies autòctones com les exòtiques, concretament es tracta de la tortuga d’orelles roges o de també anomenada de Florida procedent del sud-est dels Estats Units i nord-est de Mèxic. La campanya va començar la passada primavera i acabarà a finals del pròxim mes de setembre, moment on s’inicia la hibernació dels rèptils. De moment la guarderia del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars ha retirat diversos exemplars de tortugues exòtiques. La Guarderia del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars col·labora des de fa 9 anys amb la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana en el control i seguiment de les poblacions de tortugues endèmiques presents al paratge protegit així com en l’erradicació dels exemplars exòtics.