• De moment s’han retirat 2 exemplars exòtics i s’han estudiat 3 autòctons

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Vila-real, Almassora, Borriana, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha interromput la campanya de seguiment de tortugues al paratge fluvial protegit a conseqüència de l’estivació dels rèptils. Aquest estiu que es va anualment per a controlar l’estat de conservació de les espècies autòctones com són la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa) es realitza en llocs concrets del tram baix de la desembocadura, específicament a les llacunes artificials, ubicades aigües avall de la depuradora d’Almassora i en les goles del Millars. La campanya també té com a objectiu prioritari fer un seguiment exhaustiu de les tortugues exòtiques invasores i erradicar-les del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. El servei de Guarderia Rural responsable de fer el seguiment de camp compta amb diverses trampes per tal de capturar els exemplars. Es tracta de dos tipus d’artefactes diferents: mornells i trampes flotants.

  • Tres tortugues autòctones i dos d’exòtiques

La campanya va començar a la primavera amb l’arribada de la calor i s’interromp mentre dure la canícula estival, ja que les tortugues entren en un període d’estivació que les fa estar pràcticament inactives. De moment el Servei de Guarderia Rural ha pogut captura i estudiar dos exemplars de tortuga d’aigua ibèrica i un de tortuga d’estany. Alhora ha sigut capaç de retirar dos exemplars de tortuga de Florida (Trachemys scripta). L’estudi de seguiment i control de les tortugues de l’espai fluvial es reprendrà quan acabe la intensa calor i els rèptils reprenguen la seua activitat normal.