Les deixalles procedeixen de domicilis particulars, d’un bar, d’un taller de cotxes i en una d’elles s’ha trobat documentació particular que permetrà seguir la pista de l’infractor

La Guarderia rural del Consorci riu Millars format pels Ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana ha trobat en les últimes tres setmanes fins a 7 abocaments il·legals en el tram més baix del Paisatge Protegit de la Desembocadura. Les deixalles han aparegut escampades als dos vessants del riu, en els termes municipals de Borriana i Almassora. Concretament el primer abocament il·legal format per portes, finestres i taulells el van localitzar a finals del mes de març. La Guarderia rural sospita d’una reforma particular. Pocs dies després van localitzar un segon abocament il·legal format exclusivament per runes on van poder documentar restes de rajoles, morter i taulells d’entre altres components. Fa poc més d’una setmana van localitzar dos nous abocaments formats per restes provinents de la reforma d’un bar. L’últim abocament il·legal aparegut a la zona del viver abandonat, al terme municipal de Borriana, és el més perillós del 7, ja que està constituït per restes de productes químics tòxics utilitzats en els tallers de cotxes i camions com dissolvents i dessengreixants. Precisament entre les deixalles d’aquest últim abocament la Guarderia rural del Consorci riu Millars va trobar documentació privada que ha sigut entregada a la Policia Local de Borriana, fet que permetrà seguir la pista de l’infractor amb la col·laboració del Servei de Protecció de la Natura, SEPRONA, de la Guàrdia Civil.

Deixalles de primavera als ecoparcs
Tots els anys durant la primavera se solen produir un seguit d’abocaments il·legals al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, la majoria provinents de reformes en habitatges particulars, però enguany està sent excepcional. El Consorci riu Millars recorda que tots els abocaments il·legals llançats al Paisatge Protegit de la Desembocadura són perseguits i denunciats, tant per la Guarderia rural, com pel SEPRONA de la Guàrdia Civil o per les policies locals dels tres Ajuntaments responsables com són Borriana, Almassora i Vila-real. Els infractors s’enfronten a elevades multes econòmiques per abocar il·legalment qualsevol residu o enderrocs a una zona protegida com és el tram baix del riu Millars. El Consorci riu Millars recorda que als pobles i les ciutats ubicades al voltant del recorregut del riu existeixen ecoparcs on es poden dipositar gratuïtament enderrocs i altre tipus de deixalles.