Se encuentra usted aquí

Inicio

NOTICIAS

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO MIJARES
 
 
EDICTO MESA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL RÍO MIJARES:
 
 
MODIFICACION LUGAR Y HORA APERTURA PLICAS:
El acto público de apertura de plicas relativas a la contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento del Paisaje Protegido del Río Mijares se realizará el próximo miércoles 8 de febrero a las 09:30 en el Centro de Educación Ambiental el Termet de Vila-real.
 
 
APERTURA DE PLICAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL RÍO MIJARES:
 
El acto público de apertura de plicas relativas a la contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento del Paisaje Protegido del Río Mijares se realizará el próximo miércoles 8 de febrero a las 11:30 en la Sala de Plenos (2ª planta) del Ayuntamiento de Vila-real.
En caso de ser necesaria la subsanación de la documentación administrativa se les comunicará mediante correo electrónico la siguiente fecha de la mesa de contratación, y a su vez se publicará en la web del Consorcio (www.consorciriumillars.com).
El resultado de la apertura de las ofertas presentadas se publicará en la web del Consorcio (www.consorciriumillars.com).
 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL MILLARS:

Nota aclaratoria: En el punto 4.3 B) del pliego de condiciones técnicas, el Consorcio solicita para la prestación del servicio de mantenimiento, como mínimo 2 personas de lunes a viernes (8 horas cada día) los 12 meses del año, con horario obligatorio de 8 a 14 h y las 2 horas restantes antes o después de ese horario, según las necesidades y la organización del servicio. Y además cuatro jornadas anuales (8 horas cada operario por jornada) para limpieza de grandes vertidos, programadas por el consorcio, para los cuales sea necesario el empleo de maquinaria pesada (pala cargadora y camiones de gran capacidad), tal y como se especifica en el punto 3.9.1

 
 
 
CONTRATACIÓN SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO RIU MILLARS
 
El objeto del contrato es la realización del servicio de VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU MILLARS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN ÚNICO CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA, cuya codificación es CPV 77000000-0 Servicios Agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas y 90700000-4 Servicios medioambientales.
Documentación relativa a la contratación del servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
EL FOTO TRAMPEIG DONA EXCEL.LENTS RESULTATS A LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS AMB LES IMATGES DE NOUS ANIMALS SALVATGES
Aquesta tècnica fotogràfica passiva utilitzada per la guarderia del Consorci està corroborant la presència constant de fauna protegida al llit del riu
 
La utilització de la tècnica anomenada foto trampeig continua donant resultats extraordinaris al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. La guarderia del Consorci ha fotografiat en el tram baix del riu nous exemplars de diverses espècies de carnívors de grandària mitjà i protegits a la Comunitat Valenciana. Es tracta de noves imatges de genetes (Genetta genetta) localitzades en diverses ubicacions del tram baix del Millars. Aquesta espècie ja era coneguda a l'espai protegit però ara aquesta tècnica està estudiant la seua distribució i nombre d'exemplars. El foto trampeig és una trampa que captura imatges, és a dir, és la ubicació d'una càmera fotogràfica que també pot gravar vídeo, en un lloc de pas per a la fauna salvatge. El seu funcionament és prou simple, la càmera incorpora un detector de moviment infraroig que activa el disparador de la càmera o la gravació en detectar la presència dels animals. Molts mamífers carnívors com les genetes, els teixons, les raboses, les llúdries i fins i tot els porcs senglars tenen hàbits nocturns per la qual cosa la seua observació i seguiment són bastant complicats. Fins ara els guardes del Consorci riu Millars intuïen la presència d'algun d'aquests carnívors gràcies a les empremtes i els excrements que deixaven vora la terra humida del riu però la utilització de la tècnica del foto trampeig ha facilitat la constatació de la seua presència al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars.
El foto trampeig​ va començar l'any 2015​
​Aquesta tècnica ​utilitzada​​ sota la supervisió de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, s'usa des del descobriment de les primeres empremtes de llúdria al tram baix del riu Millars l'any 2015. El foto trampeig va aconseguir les primeres imatges d'aquest extraordinari carnívor aquàtic a la desembocadura del riu.
​Juntament amb aquestes noves imatges de geneta també s'han aconseguit fotografies de porcs senglars​, uns animals que utilitzen el llit del riu Millars per tal de desplaçar-se d'una manera tranquil·la per aquesta zona que divideix els termes de Borriana i Almassora. Les càmeres del foto trampeig s'instal·len en zones de pas de la
​fauna salvatge: senders o dreceres que fan servir els animals per a desplaçar-se, buscar aliment, marcar territori o cercar parella.

 

 

 

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL III CONCURS DE FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

Examinades les 45 obres presentades a concurs, el jurat acorda la següent proposta de concessió de premis:

1 - Concedir per majoria el Premi de fotografia paisatgística, a l´obra “Ventana a la naturaleza” presentada per Carlos Seglar Cabrera.

2 - Concedir per majoria el Premi de fotografia crítica, a l´obra “Rubber” presentada per Alberto Navarro Cantavella

3 - Concedir per majoria el Premi de fotografia històrica, a l´obra “Mirall natural” presentada per María Galán Martín.

El divendres 21 per la vesprada es lliuraran els premis i les fotografies del concurs estaran exposades al Centre d'Educació ambiental el Termet, durant la celebració de les VI Jornades del Riu Millars.

 

 

COMPOSICIÓ NOMINAL DEL JURAT DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

El jurat quedarà compost de la següent manera:

 • President: Josep Pascual Sancho Rubert, membre de la Junta de Govern del Consorci gestor i Regidor d´agricultura, Medi ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real.

 • Secretària: Montse Paricio Comins, Secretària del Consorci gestor.

 • Vocal 1: Josep Maria Martínez Ahís, Tècnic del Consorci gestor.

 • Vocal 2: Andrés López Gallén, Tècnic del Consorci gestor.

 • Vocal3: Vicent Dosdà Peris, Tècnic superior en fotografia

 • Suplents: Blanca Salas Bellido i Marta Sábado Martí.

 

 

AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ PER AL III CONCURS DE FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

Les obres podran entregar-se fins al pròxim 15 d'abril de 2016. Hi ha 600 € en premis repartits entre les categories de paisatge, història i crítica.

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha decidit ampliar fins al 15 d'abril el termini per a presentar les fotografies de la tercera edició del Concurs Fotogràfic "Una ullada al Millars". La temàtica de les obres ha de tractar sobre qualsevol assumpte relacionat amb el paratge que conforma la desembocadura del Millars. La mirada dels fotògrafs ha de fixar-se sobre els animals, les plantes, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que atresora aquest paratge castellonenc que es troba entre les poblacions de Vila-real, Borriana i Almassora.

 

 

III EDICIÓ CONCURS FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS".

BASES DEL III CONCURS FOTOGRÀFIC UNA ULLADA AL MILLARS

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, d’ara endavant el Consorci, convoca el III Concurs fotogràfic Una ullada al Millars.

Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment per a l’atorgament dels premis en metàl·lic.

PARTICIPANTS

Poden participar totes aquelles persones majors de 18 anys.

TEMA

La temàtica del concurs és el paisatge protegit de la desembocadura del Millars. Per tant, pot presentar-se qualsevol fotografia realitzada dins dels seus límits, relacionada amb la flora, la fauna, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que el rodegen, en funció de les categories que es detallen.

CATEGORIES

El concurs comptarà amb tres categories, per la qual cosa en presentar les fotografies haurà d’especificar-se la categoria en què es vulga participar, són les següents:

 1. Fotografia paisatgística

 2. Fotografia històrica

 3. Fotografia crítica

OBRES

Les fotografies poden ser en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Cada concursant pot presentar un màxim de 3 fotografies. No s’admeten fotocòpies.

PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar muntades sobre cartolina rígida de 40 x 50 cm, i no podran excedir les mesures d’aquesta. També hauran de presentar-se en suport CD, en format JPG.

Cada fotografia es presentarà amb indicació del lloc del paisatge protegit on va ser presa. Seran originals i inèdites i no estaran a l’espera de decisió de jurat o hauran sigut premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic.

IDENTIFICACIÓ

Les fotografies han d’estar identificades al seu dors amb el títol, format (longitud per amplària) i la tècnica utilitzada.

Les dades que s’hauran d’aportar juntament amb les fotografies són els següents:

 1. Nom i cognoms

 2. Telèfon

 3. Població

 4. Adreça electrònica

 5. Lloc on ha sigut presa, amb indicació de les coordenades o per qualsevol mitjà que permeta la seua localització

 6. Data de realització

 7. Títol de la fotografia

Aquestes dades hauran d’anar en un sobre tancat, on constarà en la part exterior el títol de la fotografia que haurà de coincidir amb l’identificat en el dors d’aquesta.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres han d’entregar-se bé personalment, bé enviades lliures de càrrecs a l’adreça següent: seu del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, Ajuntament de Vila-real (carrer del Ponent Baix, 65, baix núm. 1, 12540 Vila-real), des de la publicació de les bases fins al 31 de març de 2016, en horari de 9.00 a 14.00 hores.

JURAT

El jurat estarà format per un president, un secretari i tres vocals designats pel Consorci, mitjançant un decret de la Presidència. Tots els membres tindran veu i vot.

En primer lloc i abans d’iniciar la valoració, procediran a la comprovació del lloc de realització de la fotografia, és a dir, que aquesta estiga realitzada dins de l’àmbit del paisatge protegit.

La composició nominal del jurat es difondrà mitjançant anunci en la pàgina web del Consorci www.consorcioriumillars.com.

VEREDICTE DEL JURAT I PREMIS

La decisió del concurs es farà pública dins de les tres setmanes següents a la finalització del termini de presentació de les fotografies, a través de la pàgina web del Consorci. El veredicte s’elevarà a la Presidència del Consorci. La decisió del jurat és inapel·lable.

La resolució de concessió del premi es publicarà immediatament en la pàgina web del Consorci.

Es concedeixen tres premis, un per categoria de 200 € cada un:

 1. Paisatgística: premi de 200 € i diploma

 2. Històrica: premi de 200 € i diploma

 3. Crítica: premi de 200 € i diploma

Només es concedeix un premi per autor. Els premis poden ser declarats deserts.

Les obres premiades passaran a formar part del fons artístic del Consorci.

A l’import de cada un dels premis se li aplicaran les retencions previstes en la vigent legislació tributària espanyola. Als efectes fiscals oportuns s’entregarà, en el seu moment, el certificat corresponent, per l’import del premi més les retencions.

CESSIÓ I AUTORITZACIÓ DE DRETS

El Consorci es reserva el dret de publicació i reproducció de les fotografies participants, en qualsevol mitjà o suport, citant sempre la seua autoria.

PROTECCIÓ DE DADES

Els participants en el concurs queden informats i autoritzen que les dades personals facilitades, sense la comunicació de les quals no es podrà participar, s’incorporaran a la base de dades del Consorci i seran tractades amb la finalitat de desenvolupar la seua participació en el concurs. A més els participants accepten rebre notícies del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars.

DRET D’EXCLUSIÓ

El Consorci es reserva el dret de descartar i excloure del concurs als participants:

 1. Quan s’inscriguen amb dades falses o hi haja indicis que raonablement pogueren portar a pensar que les dades són falses. A aquests efectes, es podrà exigir als participants la verificació de les seues dades si es considera oportú.

 2. Quan manipulen la seua participació en el concurs de forma fraudulenta o artificial.

 3. Quan el Consorci considere que les fotografies contenen elements que de qualsevol manera puguen considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, induesquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Quan es troben protegides per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que el participant haja obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. Quan siguen contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. Quan de qualsevol manera menyscabe el crèdit del Consorci o de tercer. I quan puga constituir publicitat o incorpore virus o altres elements que puguen danyar el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics.

 4. Quan apareguen menors d’edat.

 5. Quan s’incomplesquen aquestes bases en qualsevol forma.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Consorci queda exonerat, i no es fa responsable, de l’incompliment de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge per part del participant; així com de qualsevol responsabilitat que poguera derivar de l’incompliment o compliment defectuós pels participants d’aquestes bases.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les bases s’entenen acceptades pels participants pel fet de presentar els seus treballs en el concurs.

El Consorci es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, i fins i tot, d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a través de la pàgina web, de manera que tots els participants tinguen accés a la informació.

Vila-real, 29 de gener de 2016

 

REFUGIOS PARA MURCIÉLAGOS

El próximo 17 de julio os esperamos a las 19:00 en el parking de la ermita del Termet de Vila-real para una nueva jornada divulgativa sobre murciélagos y nuestro proyecto de seguimiento. La actividad se realiza en el marco de las Bat Night que se organizan durante el verano en diferentes países europeos.

Explicaremos cómo se montan y se protegen de la intemperie, arreglaremos algunas y las dejaremos listas para su uso y, al acabar, cuando empiece a caer la noche, pasearemos con los detectores de ultrasonidos para detectar qué especies encontramos en la zona.

Organizan: Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars y Limne.


SEGUIMIENTO DE TORTUGAS EN EL RIO MIJARES

Ya tenemos aquí una nueva campaña de seguimiento de tortugas autóctonas e invasoras. El año pasado el estudio se hizo en seis puntos de la Comunidad Valenciana y, este año, esperamos repetir en la mayoría de ellos y ampliar en algunas zonas que se están valorando. La primera zona donde empezamos a actuar fue la Desembocadura del Millars, donde hemos estudiado la presencia de Emys orbicularis y Mauremys leprosa y donde se han retirado algunos ejemplares de especies invasoras.

El próximo día 20 de Junio ​​estaremos en el río Mijares a la altura de Almassora para conocer las tortugas autóctonas de la zona y qué problemática hay con las especies invasoras como la tortuga de Florida. Si está interesado en participar puede enviar un correo para confirmar la asistencia, la actividad es gratuita.

El próximo 20 de junio nos encontraremos a las 09:00 en la Depuradora de Almassora para dar la formación necesaria a los voluntarios del proyecto y estudiar los puntos idóneos para realizar el estudio.

Organizan: Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares y Limne

 


OBRAS PREMIADAS EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO UNA ULLADA AL MILLARS

El jurado del concurso se ha reunido el pasado miércoles 11 de febrero para valorar las 76 fotografías presentadas.
Los miembros del jurado han sido:

 • Presidente: Luis Martínez Fuentes, miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio gestor y concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento Almazora.
 • Secretaria: Montse Paricio Comins, secretaria del Consorcio gestor.
 • Vocal 1: Blanca Salas Bellido, técnico del Consorcio gestor.
 • Vocal 2: Andrés López Gallén, técnico del Consorcio gestor.
 • Vocal 3: César Mateu i Beltrán, técnico de la Concejalia de Cultura del Ayuntamiento de Almassora.
   

El fallo del jurado es el siguiente:

1r premio: Llegando al mar, de Javi Sales Broch

 

 

 

2o premio: Camino al mar, de Sandra Córdoba Lloria

 

 

 

3r premio: No es un adiós, es un hasta luego, de Javier Cabedo Parra

 


 

 

 

Español