Rutes interessants

El paisatge protegit es localitza al centre de la Plana, una comarca d'elevada activitat socioeconòmica i amb els nuclis de població més grans de la província. Per aquests motius el territori està solcat per nombroses vies de comunicació.
En l'àmbit protegit existeix una xarxa de camins formada majoritàriament per accessos a parcel·les agrícoles, però també per camins interiors o que creuen la llera. En algunes zones també existeixen sendes de reduïdes dimensions.

Aquí presentem les principals rutes d'ús públic: