El Paisatge Protegit

El riu Millars és el curs fluvial més important de la província de Castelló; naix a 1.600 metres d'altitud en la província de Terol i desemboca en el mar Mediterraneo, entre els termes municipals d'Almassora i Borriana. Aquest tram final forma un delta de tres braços i dos alters, conegut com els Gols, una zona humida que destaca per la seua biodiversitat, especialment per l'avifauna que acull.

Aquests valors naturals justifiquen que l'espai natural estiga inclòs en la Xarxa europea Natura 2000, protegit com zona ZEPA Ribera del riu (Zona d'Especial Protecció d'Aus) i LIC (Lloc d'Interès Comunitari) i també reconegut com a Zona Humida i Refugi de Caça.

Finalment, la Generalitat Valenciana va protegir l'espai natural mitjançant la declaració del Paisatge Protegit de la desembocadura del riu Millars, realitzada el 15 d'abril de 2005 (Decret del Consell 79/2005).

El Paisatge protegit abasta una extensió de 424 hectàreas, que comprenen el jaç del riu i algunes zones ribereñas dels municipis d'Almassora, Borriana i Vila- real, des del pont de la carretera CV-10 fins a la desembocadura al març

Els 3 ajuntaments, més la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, van constituir el Consorci Gestor del Paisatge Protegit en 2007, amb l'objectiu de sumar i coordinar esforços per a la gestió dels usos i la conservació de l'espai. Actualment es treballa en l'aprovació del Pla Rector (PRUG) que regularà i ordenarà els usos socials i la gestió que es fa de l'espai natural.