Observació d'aus

La morfologia de la desembocadura del Millars afavoreix molt l'observació d'aus (espai lineal, bona accessibilitat lateral...). Amés, també hi ha elements d'infrastructura que ho faciliten.

Les llacunes artificials.

Entre 2007 i 2009 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient van desenvolupar un projecte de millora de l'ús públic de la zona humida de la desembocadura del Millars. Entre d'altres actuacions, es van senyalitzar diferents itineraris, es van instal·lar observatoris d'aus i zones recreatives i, com a acció destacada, es van construir 3 llacunes artificials.

Les llacunes s'abasteixen per gravetat d'aigua de la depuradora, tenen diferent profunditat i 2 d'elles tenen illes interiors, per tal d'augmentar la diversitat d'hàbitats. Junt a elles, hi ha una torre mirador des d'on es poden observar les aus amb ulleres de llarga vista o gaudir d'una bona panorámica del llit del riu.

Observatoris d'aus.

Des de les llacunes, un itinerari senyalitzat ens porta en uns minuts fins a un observatori que ens permet guaitar dins del llit del riu. Al marge contrari, hi ha un altre observatori igual situat aigües avall de l'àrea recreativa  situada prop del Camí Carnissers.

Quines són les aus que es poden vore?