Noticies

Prova

NOTÍCIES

III EDICIÓ CONCURS FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, convoca el III Concurs fotogràfic Una ullada al Millars.

bases concurs

 

REFUGIS PER A RATES PENADES

El proper 17 de juliol vos esperem a les 19:00 al parking de l'ermita del Termet de Vila-real per una nova jornada divulgativa sobre rates penades i el nostre projecte de seguiment. L'activitat es fa dins les Bat Night que s'organitzen durant l'estiu a diferents països europeus.

Explicarem com es munten i es protegixen de la intempèrie, arreglarem algunes i les deixarem preparades pel seu ús i, en acabar, a poqueta nit, passejarem amb els detectors d'ultrasons per mirar de detectar les espècies que poblen la zona.

Organitzen: Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars i Limne.

 


SEGUIMENT DE TORTUGUES EN EL RIU MILLARS

Ja tenim ací una nova campanya de seguiment de tortugues autòctones i invasores. L'any passat l'estudi es va fer a sis punts de la Comunitat Valenciana i, enguany, esperem repetir a la majoria d'ells i ampliar a algunes zones que s'estan valorant. La primera zona on començàrem a actuar fou la Desembocadura del Millars, on hem estudiat la presència d'Emys orbicularis i de Mauremys leprosa i on s'han retirat alguns exemplars d'espècies invasores.

 
El pròxim dia 20 de Juny estarem en el riu Millars a l'altura d'Almassora per a coneixer les tortugues autoctones de la zona i quina problemática hi ha amb les especies invasores com la tortuga de Florida. Si esteu interessats en participar podeu enviar-nos un correu per a confirmar l'assistencia, l'activitat es gratuita.
 

El proper 20 de juny ens trobarem a les 09:00 a la Depuradora de Almassora per donar la formació necessària als voluntaris del projecte i estudiar els punts idonis per fer l'estudi.

Organitzen: Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars i Limne


OBRES PREMIADES EN EL CONCURS FOTOGRÀFIC UNA ULLADA AL MILLARS

El jurat s'ha reunit el passat dimecres 11 de febrer per tal de valorar les 76 fotografies presentades.
Els membres del jurant han estat:

 • President: Luis Martínez Fuentes, membre de la Junta de Govern del Consorci gestor i regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament 'Almassora.
 • Secretària: Montse Paricio Comins, secretària ...del Consorci gestor.
 • Vocal 1: Blanca Salas Bellido, tècnic del Consorci gestor.
 • Vocal 2: Andrés López Gallén, tècnic del Consorci gestor.
 • Vocal 3: Cèsar Mateu i Beltran, tècnic de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Almassora.
   

La decissió del jurat ha estat la següent:

 

1r premi: Llegando al mar, de Javi Sales Broch

 

 

2n premi: Camino al mar, de Sandra Córdoba Lloria

 

 

3r premi: No es un adiós, es un hasta luego, de Javier Cabedo Parra

 

 

L'enhorabona als premiats i l'agraïement a totes les persones participants!

 

 

II EDICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC UNA ULLADA AL MILLARS

 

ATENCIÓ:

Ampliat el termini de presentació de fotografies fins al divendres 30 de gener de 2015.

Encara esteu a temps. Esperem les vostres fotografies!

 

 

BASES:

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, d'ara endavant el Consorci, convoca el II Concurs Fotogràfic Una ullada al Millars.

Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment per a l'atorgament dels premis en metàl·lic.

PARTICIPANTS

Poden participar totes les persones majors de 18 anys, de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.

TEMA

La temàtica del concurs és el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars. Per tant, pot presentar-se qualsevol fotografia realitzada dins dels seus límits, relacionada amb la flora, la fauna, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que l'envolten.

OBRES

Les fotografies poden ser en blanc i negre, en color o en qualsevol altra tècnica fotogràfica. Cada concursant pot presentar un màxim de 2 fotografies. No s'admeten fotocòpies.

PRESENTACIÓ

Les fotografies s'han de presentar muntades sobre cartolina rígida de 40 x 50 cm i no poden excedir d'aquestes mesures. També s'han de presentar en suport CD, en format JPG.

Cada fotografia es presentarà amb la indicació del lloc del paisatge protegit on va estar presa. Seran originals i inèdites i no estaran a l'espera de la decisió de cap altre jurat o hauran sigut premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic.

IDENTIFICACIÓ

Les fotografies han d'estar identificades al dors amb el títol, el format (longitud per amplària) i la tècnica utilitzada.

Les dades que s'han d'aportar amb les fotografies són les següents: nom i cognoms, telèfon, població, correu electrònic, lloc on ha estat presa (amb indicació de les coordenades o per qualsevol mitjà que permeta la seua localització), data de realització i títol de la fotografia.

Aquestes dades han d'anar en un sobre tancat, en la part exterior del qual ha de constar el títol de la fotografia que ha de coincidir amb l'identificat en el dors.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres han de lliurar-se personalment o enviades lliures de càrrecs, a la següent adreça: seu del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars (plaça de Pere Cornell núm. 1, CP 12550, Almassora), des de la publicació de les bases fins al 16 de gener de 2015, en horari de 9.30 a 13.15 hores.

JURAT

El jurat estarà format per un president, un secretari i tres vocals designats pel Consorci, mitjançant un decret de la Presidència. Tots els membres tindran veu i vot.

En primer lloc, i abans d'iniciar la valoració, comprovaran el lloc de realització de la fotografia, és a dir, que estiga realitzada dins de l'àmbit del Paisatge Protegit.

La composició nominal del jurat es difondrà mitjançant un anunci a la pàgina web del Consorci (www.consorcioriumillars.com).

VEREDICTE DEL JURAT I PREMIS

La decisió del jurat es farà pública dins de les tres setmanes següents a la finalització del termini de presentació de les fotografies, a la pàgina web del Consorci. El veredicte s'elevarà a la Presidència del Consorci. La decisió del jurat és inapel·lable.

La resolució de concessió del premi es publicarà immediatament en la pàgina web del Consorci.

Es concedeixen tres premis:

 • Primer premi de 300 € i diploma.
 • Segon premi de 200 € i diploma.
 • Tercer premi de 120 € i diploma.

Només es concedeix un premi per autor. Els premis poden ser declarats deserts.

Les obres premiades passaran a formar part del fons artístic del Consorci.

A l'import de cadascun dels premis, caldrà aplicar-li les retencions previstes en la vigent legislació tributària espanyola. A efectes fiscals, es lliurarà, en el seu moment, el certificat corresponent per l'import del premi més les retencions.

CESSIÓ I AUTORITZACIÓ DE DRETS

El Consorci es reserva el dret de publicació i reproducció de les fotografies participants en qualsevol mitjà o suport, citant-ne sempre els autors.

PROTECCIÓ DE DADES

Els participants en el concurs queden informats i autoritzen que les dades personals facilitades, sense la comunicació de les quals no es pot participar, s'incorporaran a la base de dades del Consorci i seran tractades amb la finalitat de desenvolupar la seua participació en el concurs. A més, els participants accepten rebre notícies del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars.

DRET D'EXCLUSIÓ

El Consorci es reserva el dret de descartar i excloure del concurs els participants:

 • Quan s'inscriguen amb dades falses o hi haja indicis que raonablement poguen portar a pensar que les dades són falses. A aquests efectes, es podrà exigir als participants la verificació de les seues dades si es considera oportú.
 • Quan manipulen la seua participació en el concurs de qualsevol forma fraudulenta o artificial.
 • Quan el Consorci considere que les fotografies contenen elements que de qualsevol forma puguen considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, induïsquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigrants, violentes o, en general, contràries a la llei. Quan es troben protegides pels drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a tercers, sense que la persona participant haja obtingut prèviament dels titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar. Quan siguen contràries al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. Quan, de qualsevol manera, menyscabe el crèdit del Consorci o d'algun tercer. O quan puga constituir publicitat o incorpore virus o altres elements que puguen danyar el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics.
 • Quan apareguen menors d'edat.
 • Quan s'incomplisquen les presents bases en qualsevol forma.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Consorci queda exonerat, i no es fa responsable, de l'incompliment de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d'imatge per part de la persona participant; així com de qualsevol responsabilitat que puga derivar de l'incompliment o compliment defectuós d'aquestes bases pels participants.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les bases s'entenen acceptades pels participants pel fet de presentar els seus treballs al concurs.

El Consorci es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, fins i tot d'anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a la seua pàgina web, de manera que tots els participants tinguen accés a aquesta informació.

* Versió de les bases per a descarregar

MANS AL RIU !!!

MANS AL RIU!!!

Un any més torna Mans al Riu, la tradicional campanya de neteja de rius de la Fundació Limne, que se celebra anualment des de l'any 2010. Enguany el Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars hi participa directament, arran d'un conveni signat amb la fundació per a promoure el voluntariat ambiental en el Millars.

Mans al riu és una campanya anual de neteja de rius que té per objectiu fomentar la consciència ciutadana vers la conservació dels rius i netejar de residus dels entorns naturals on s'actua.
El proper dissabte 18 d'octubre es netejaran trams de riu dels municipis de: Algemesí, Almassora, Alqueria d'Asnar, Aspe, Betxí, Borriana, Canals, Chulilla, Enguídanos, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sueca i Vila-real. Vilallonga farà la neteja el dia 11 d'octubre i Alcoi es mobilitzarà el dia 19.
En cada poble hi haurà un coordinador de l'activitat, que proporcionarà als voluntaris els guants i bosses necessaris.

Per tal de coordinar el millor possible la jornada cal fer una inscripció prèvia, mitjançant un mail a limne@limne.org o una trucada a la Fundació Limne 963156841/635475706.