Valors naturals

A la desembocadura del riu Millars podem trobar una gran varietat de valors naturals.

Dins de la fauna destaca de manera especial la varietat i riquesa ornitològica.