La desembocadura del Millars

El riu Millars és el curs fluvial més important de la província de Castelló; naix a 1.600 metres d’altitud a la província de Terol i desemboca a la mar Mediterrània, entre els termes municipals d’Almassora i Borriana. Aquest tram final forma un delta de tres braços i dos alters, conegut com les Goles, una zona humida que destaca per la seua biodiversitat, especialment l'avifauna que acull.
Aquests valors naturals justifiquen que l'espai natural estiga inclós a la Xarxa europea Natura 2000, protegit com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció d'Aus) i LIC (Lloc d'Interés Comunitari) i també reconegut com a Zona Humida i Refugi de Caça.
Finalment, la Generalitat Valenciana va protegir  l'espai natural mitjançant la declaració de Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, realitzada el 15 d'abril de 2005 (Decret del Consell 79/2005).
El Paisatge protegit abasta una extensió de 424 hectàries, que comprenen el llit del riu i algunes zones riberenques dels municipis d'Almassora, Borriana i Vila- real, des del pont de la carretera CV-10 fins a la desembocadura al mar.
Els 3 ajuntaments riberencs, més la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana, van constituir el Consorci Gestor del Paisatge Protegit al 2007, amb l'objectiu de sumar i coordinar esforços per a la gestió dels úsos i la conservació de l'espai.