Arquitectura de l'aigua

A més d'un inqüestionable valor paisatgístic i ecològic, el Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars compta amb un riquíssim patrimoni hidràulic, mostra d'acord social i de voluntat col·lectiva de convivència entre poblacions que usen l'aigua del Millars, repartint i aprofitant de forma civilitzada i justa.

Del patrimoni hidràulic existent al Millars destaquen els següents elements:

  • Assuts: el de Vila-real, el Pantanet i el Comunitari.
  • Sèquies: les de Vila-real i Borriana i la comuna de Castelló-Almassora.
  • Molins: el molí d'en Llop, el de Paquero, el molí de la emeti, el Molí Bisbal, el de Montserrat, el Terraet i el molí de Serrano.
  • L'antiga fàbrica de "llum i paper"
  • La caseta del Moros
  • La casa de les Reixes
  • "La Pila" (restes de l'antic pont de les tres viles)
  • "El sifó" i "els boqueres".